Wie zijn wij?

Bij De Wijde Veert nemen we de zorg voor uw kind serieus, en daarom zijn ze van 7.00 tot 19.00 uur, in samenwerking met de opvang, in vertrouwde handen. Onze school hanteert een continurooster volgens het gelijke dagenmodel, van 8.30 tot 14.00 uur. Tijdens de lunch eten de kinderen gezamenlijk met een leerkracht in hun eigen groep.

Onze faciliteiten omvatten een inpandig kinderdagverblijf, een peutergroep, voorschoolse en buitenschoolse opvang, verzorgd door Allente. Op de peutergroep leggen de jongste kinderen dankzij de Peuteracademie een basis in onder andere Engels, yoga en mediawijsheid. De buitenschoolse opvang organiseert gezellige en uitdagende activiteiten afgestemd op verschillende leeftijdsgroepen.

De intensieve samenwerking tussen leerkrachten en opvangprofessionals zorgt ervoor dat iedereen op de hoogte is van bijzonderheden rondom de leerlingen. Zo creëren we een naadloze overgang tussen school en opvang, waarbij de ontwikkeling en het welzijn van uw kind centraal staan. Bij De Wijde Veert streven we ernaar om niet alleen een educatieve maar ook een veilige en stimulerende omgeving te bieden gedurende de gehele dag.