Leerlingenraad

Een leerlingenraad bestaat uit een jongen of een meisje uit groep 4 t/m 8 en de directeur van de school. 

De leerlingenraad kiest zijn eigen voorzitter en secretaris uit hun midden. Bij elke vergadering worden notulen gemaakt. De onderwerpen die in de leerlingenraad worden besproken worden door de leerlingen of de directeur aangedragen. De onderwerpen moeten een school belang/ algemeen belang hebben. Er wordt niet over individuele personen gesproken.
De leerlingen van de betreffende groep kiezen uit hun midden een jongen of een meisje die hen gaat vertegenwoordigen. De leerlingen kunnen zich kandidaat stellen en dan is daarna een stemming. Aan de leerkrachten wordt gevraagd om in de gaten te houden dat in elke klas een vertegenwoordiger zit. De leerling wordt gekozen voor twee jaar, zodat er voldoende roulatie is. 

Gemiddeld elke zes weken is er een leerling-vergadering.