Schooltijden

De Wijde Veert werkt met een continurooster van 5 gelijke dagen voor de hele school.

Maandag t/m vrijdag
08.30 - 14.00 uur